Productinformatie

In de productinformatie wordt een aantal kenmerken van de stoffen omschreven zoals de eigenschappen hoe op te slaan, de toepassingen en het gevaar voor de gezondheid. Tevens zijn het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen beschreven en wat te doen in geval van een calamiteit m.b.t. de specifieke stoffen.