WERKEN MET

IONISERENDE STOFFEN

Welke straling ken je?


GAMMA

Straling met veel energie en kleine deeltjes


BETA

Straling met minder energie en wat grotere deeltjes


ALFA

Straling heeft weinig energie met grote deeltjes