ISPS

Op 1 juli 2004 is wereldwijd de ISPS code ingevoerd. Hierdoor moeten terminals beschikken over, door de overheid goedgekeurde, kwetsbaarheidsanalyses en veiligheidsplannen. Iedere port facility die zeeschepen op internationale doorreis ontvangt groter dan 500 ton (DWT) valt onder deze regelgeving en moet voldoen aan een scala van verplichtingen om de terminal te beveiligen.

EBS heeft een fulltime Port Facility Security Officer (PFSO). De PFSO of zijn vervanger is op basis van een oproepregeling 24 uur per dag beschikbaar. Uitvoering van deze oproepregeling vindt plaats door de beveiligingsorganisatie.

Bij EBS zijn de portiers aangesteld als havenbeveiligers. Een havenbeveiliger is een beveiligingsmedewerker die gespecialiseerd is in het werken in de haven en in het bezit is de wettelijk erkende diploma’s. Dit is vereist voor alle beveiligingsmedewerkers die werken op een locatie waar de ISPS code van toepassing is.

Onderstaande werkzaamheden kunnen door de eigen of externe bedrijfsbeveiligingsdienst uitgeoefend worden:

- Toegangscontrole en visitatie;

- Wachtdienst, surveillance gebouwen en terreinen;

- Controle van bagage of lading;

- Ondersteuning operationele diensten tijdens calamiteit of crisis;

- Toezicht scheepsbevoorrading.

“VOORKOM SMOKKELEN”
“NIET ACHTER ELKAAR AAN RIJDEN BIJ DE POORT”
“CAMERASYSTEEM”