Alcohol & drugs verboden

Het gebruik of onder invloed zijn van alcohol of drugs tijdens de werkzaamheden is verboden. Ook het bij je dragen of in de auto beschikbaar hebben van alcohol of drugs is verboden.

Als het vermoeden bestaat dat iemand onder invloed is, kan EBS een test uit laten voeren.

Het niet naleven van dit bedrijfsbeleid zal leiden tot het opleggen van sancties, waarbij ontslag op staande voet tot de op te leggen sancties behoort.

Rookbeleid

Op de terreinen van EBS is een rookverbod van toepassing, dit geldt voor zowel de gebouwen, productiemiddelen als de buitenterreinen. Roken is uitsluitend toegestaan in de speciaal daarvoor aangegeven rookplekken. Bij overtreding kunnen sancties worden opgelegd. Indien de Keuringsdienst van Waren bij controle overtredingen signaleert, zullen de daarvoor opgelegde boetes (aan EBS) direct aan de betrokkenen worden doorbelast.

Medicijnen

Als je medicijnen slikt met een gele sticker, dat moet je melden bij je leidinggevende. Overleggen welke werkzaamheden je wel en niet mag uitvoeren.

Sanctiebeleid

EBS heeft een sanctiebeleid. Het niet naleven van veiligheids- en milieu-instructies en de bedrijfsbeleidsregels, zullen op basis van het van kracht zijnde sanctiebeleid worden beoordeeld. Indien van toepassing worden de daarbij behorende sancties opgelegd.