Laatste nieuws

Klachten? Testen!

Vanaf 1 juni kan iedereen met klachten zich laten testen op het coronavirus. Zo controleren we de verspreiding van het virus en beschermen we elkaar. Klik op de link voor alle informatie over de coronatest.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen

Niet vergeten!

  • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
  • Reis zoveel mogelijk buiten de spits.
  • Blijf weg van drukke plekken.
  • Was vaak je handen.
  • Blijf thuis bij klachten en laat je testen.
  • Schud geen handen.

Het coronavirus is nog niet verdwenen.

Opnieuw heeft de Nederlandse regering een stap vooruit gezet in de corona-aanpak. We starten een nieuw hoofdstuk en gaan van een intelligente lockdown naar ruimte met regels. Algemene regels voor binnen en buiten. Die blijven nodig, want het coronavirus is zeker niet verdwenen.

Maatregelen bijven van kracht bij EBS.

Ondanks het feit dat er per 1 juli versoepelingen zijn ingevoerd, blijven de meeste maatregelen bij EBS van kracht.

Dit komt o.a. omdat we allemaal 1,5 meter afstand moeten houden en thuiswerken nog steeds de norm is.

Opleidingen opstarten.

EBS is voornemens de opleiding van kraanmachinisten weer op te starten. Uiteraard met in achtneming van alle spelregels en daar waar nodig met mondkapjes. Tevens wordt in overleg met Proco's en Mentoren bepaald op welke apparaten / machines dit allemaal zou kunnen. Hygiënemaatregelen, schoonmaken en schoon houden van de ruimtes waarin gewerkt wordt is meer dan belangrijk.

Vakanties in de periode 15 juni tot 31 augustus 2020

De vakanties in de zomerperiode komen eraan en deze zijn door velen van ons reeds besproken en aangevraagd en goedgekeurd op het werk. Er is zoveel als mogelijk rekening gehouden met ieders wensen en er staat nu een bezetting waarmee we als EBS vooruit kunnen in die periode.

In zijn algemeenheid is een vakantie bedoeld om tot rust te komen/te herstellen. Dit is niet afhankelijk van een reis naar het buitenland of een gang naar de camping. Wij worden momenteel zowel in Nederland als in het buitenland beperkt in onze bewegingsvrijheid door alle Corona maatregelen. Hier zullen wij met zijn allen zo goed en zo kwaad als mogelijk mee om moeten gaan. Voor EBS is het ondoenlijk om aangevraagde en goedgekeurde vakanties in de periode van 15 juni tot 31 augustus 2020 te verzetten. Deze blijven dan ook staan. Bij zeer hoge uitzondering kan hiervan worden afgeweken, uitsluitend als de werkzaamheden het toelaten en als collega’s hierdoor niet in het gedrang komen. De huidige tijd, maar ook de vakantieperiodes zijn niet zoals we gewend zijn. Dat is vervelend, maar helaas een gegeven waar we mee te maken hebben. Hopelijk biedt het geboden perspectief ons nog een prettige vakantie (in eigen land).

Houd afstand

Op de terreinen van EBS, in en op voertuigen zoals de Neptunus, machines en ook in de kantines, geldt dat je 1,5 meter afstand van elkaar moet houden.

Op de volgende pagina: