Maatregelen

Specifiek voor COVID-19 zijn er cruciale beroepsgroepen om de samenleving draaiende te houden tijdens de COVID-19 uitbraak. EBS valt hieronder en heeft maatregelen getroffen om door te kunnen te werken. Hierbij volgen wij uiteraard het advies van de Nederlandse overheid en houden wij ons aan de richtlijnen van het RIVM. Wij rekenen erop dat jullie dat ook doen!

01

Hygiëne

 • Was je handen regelmatig met water en zeep;
 • hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
 • gebruik papieren zakdoekjes;
 • schud geen handen;
 • houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van elkaar. Let hierop bij ploegwissels en aan boord bij de roeier;
 • alle kranen zijn voorzien van desinfectie middelen voor de ontsmetting van cabines en joysticks;
 • gebruik op kantoor uitsluitend je eigen werkplek. Als je wisselt, reinig dan het toetsenbord en de telefoon;
 • traxen voor en na gebruik reinigen;
 • desinfectie is beschikbaar bij de Proco’s en in het magazijn;
 • door de schoonmakers wordt desinfectie toegevoegd aan het schoonmaakwater;
 • BHV-ers dienen gebruik te maken van extra beschermingsmiddelen;

02

Schepen

 • Ieder schip (zeevaart en coasters) dient een medische verklaring te overleggen;
 • crew changes worden op de terminal niet toegestaan;
 • ophalen van scheepsbemanning wordt wel toegestaan;
 • ingevlogen superintendents oftewel port captains mogen niet via onze terminals aan boord gaan (via het water is dit wel toegestaan);
 • ga alleen aan boord als het strikt noodzakelijk is;
 • gebruik eigen schrijfgerei;
 • ladingpapieren waar mogelijk digitaal afhandelen middels scannen en mailen.

03

Drijvende vloot

Iedereen is welkom op de pontons met in achtneming van de 1,5 meter afstand. In de woning van onze drijvende objecten is alleen eigen personeel welkom.

In overleg met onze bemanning kan gebruik worden gemaakt van het toilet. EBS biedt tijdens deze periode geen accommodatie aan derden.

04

Bezetting

 • Op kantoor is het aantal personen dat tegelijkertijd aanwezig is beperkt. Per afdeling zijn hierover afspraken gemaakt. Er wordt zoveel als mogelijk thuis gewerkt.
 • het spreekuur van de bedrijfsarts is vervallen, hij houdt wel telefonisch spreekuur;
 • opleidingen kraanmachinist en LB02 zijn gestopt;
 • (kantoor)stagiaires is verzocht om thuis te werken;
 • buitenlandse reizen, conferenties, vergaderingen zijn gecanceld;
 • bezoek aan derden wordt zo veel als mogelijk beperkt;
 • intern overleg bij voorkeur niet face to face, in kleine groep, in grote ruimtes;
 • via de EBS centrale is het mogelijk groepsgesprekken te voeren. Inlogcodes verkrijgbaar op het Secretariaat.

05

Toegangsbeleid terminals

 • Stel afspraken met bezoekers en leveranciers zo veel als mogelijk uit.
 • De portiers werken achter een gesloten ruit om zo veel mogelijk contact te voorkomen.
 • Groepen (rondleidingen) zijn niet welkom.

06

Vervoer

 • Op de Neptunus zijn naast de stuurman, maximaal 4 personen per vaart toegestaan, 2 in de stuurhut, 2 beneden.
 • Carpoolen is niet verstandig!

07

Beperking hulpverlening bij reanimeren

De Nederlandse Reanimatie Raad heeft het advies uitgebracht dat het op dit moment niet gewenst is om personen mond op mond te beademen. Indien dat toch noodzakelijk zou zijn, is het goed om te weten dat in de EHBO kamer een beademingsballon aanwezig is, die dan kan worden gebruikt voor de beademing. Deze ligt op de onderste plank van de zwarte schuif kast helemaal rechts in een geel doosje.

Op de volgende pagina: