Laatste nieuws

Bij EBS blijven alle maatregelen van kracht.

Vanaf maandag 11 mei kunnen we elkaar in Nederland iets meer ruimte geven, en daarbij het coronavirus onder controle houden. Naleving van de belangrijkste basisregels is dan wel belangrijker dan ooit.

In ons dagelijkse leven komen er gelukkig wat meer mogelijkheden, op het werk blijven alle maatregelen van kracht!

Vakanties in de periode 15 juni tot 31 augustus 2020

De vakanties in de zomerperiode komen eraan en deze zijn door velen van ons reeds besproken en aangevraagd en goedgekeurd op het werk. Er is zoveel als mogelijk rekening gehouden met ieders wensen en er staat nu een bezetting waarmee we als EBS vooruit kunnen in die periode.

In zijn algemeenheid is een vakantie bedoeld om tot rust te komen/te herstellen. Dit is niet afhankelijk van een reis naar het buitenland of een gang naar de camping. Wij worden momenteel zowel in Nederland als in het buitenland beperkt in onze bewegingsvrijheid door alle Corona maatregelen. Hier zullen wij met zijn allen zo goed en zo kwaad als mogelijk mee om moeten gaan. Voor EBS is het ondoenlijk om aangevraagde en goedgekeurde vakanties in de periode van 15 juni tot 31 augustus 2020 te verzetten. Deze blijven dan ook staan. Bij zeer hoge uitzondering kan hiervan worden afgeweken, uitsluitend als de werkzaamheden het toelaten en als collega’s hierdoor niet in het gedrang komen. De huidige tijd, maar ook de vakantieperiodes zijn niet zoals we gewend zijn. Dat is vervelend, maar helaas een gegeven waar we mee te maken hebben. Hopelijk biedt het geboden perspectief ons nog een prettige vakantie (in eigen land).

Let op bij carpoolen!

Tegen groepen van meer dan 2 personen die niet ten minste 1,5 meter afstand tot elkaar houden, kan worden opgetreden.

Houd afstand

Op de terreinen van EBS, in en op voertuigen zoals de Neptunus, machines en ook in de kantines, geldt dat je 1,5 meter afstand van elkaar moet houden.

Op de volgende pagina: