Volhouden!

Maatregelen tot en met 28 april van kracht

De overheid heeft de maatregelen om het virus maximaal te controleren verlengd tot en met 28 april a.s. Premier Rutte doet een dringend beroep op ons allemaal om de Coronamaatregelen vol te houden.

De noodzakelijke maatregelen vanwege de pandemie hebben een enorme impact op ons allemaal. Wij kunnen nu nog niet concreet overzien wat de crisis betekent voor ons bedrijf, zowel op kortere als op langere termijn.

Cao onderhandeling opschorten

Wij zullen ons met elkaar moeten inzetten om EBS door deze crisis heen te loodsen, waardoor de werkgelegenheid zoveel mogelijk behouden blijft. Daar ligt nu onze focus. Dit betekent dat de directie aan de onderhandelingsdelegatie heeft laten weten dat EBS genoodzaakt is om de CAO onderhandelingen tot nader order op te schorten.

Vakanties

In de regel is een overeengekomen vakantie een afspraak die staat en waar je enkel vanwege uitzonderlijke omstandigheden van afwijkt. Zo zijn er collega’s die een meivakantie hebben gepland die door de overheidsmaatregelen in Nederland en andere landen onder druk komt te staan. Bij wijze van uitzondering geven wij deze collega’s de gelegenheid om af te zien van het opnemen van vakantiedagen als zij dat wensen. Dit geldt voor de periode tot 11 mei 2020. Afgesproken vakanties na deze datum zijn vastgelegd en blijven dan ook staan. Gaat je meivakantie niet door en wil je als alternatief een vakantie in de zomer of het najaar nemen? Dan moet je er rekening mee houden dat dit lastig in te plannen zal zijn. Er wordt enkel ruimte gegeven voor nieuw aan te vragen vakanties als de werkzaamheden dit toelaten, het kan dus zijn dat je verzoek niet of maar gedeeltelijk toegekend wordt.

Let op bij carpoolen!

Tegen groepen van meer dan 2 personen die niet ten minste 1,5 meter afstand tot elkaar houden, kan worden opgetreden.

Houd afstand

Op de terreinen van EBS, in en op voertuigen zoals de Neptunus, machines en ook in de kantines, geldt dat je 1,5 meter afstand van elkaar moet houden.

Stuurgroep Rotterdamse havengemeenschap werkt tijdens COVID-19 aan havencontinuïteit

De Rotterdamse haven inclusief bijbehorende logistiek en industrie, is als vitale sector bestempeld door Brussel en Den Haag. Om hick-ups in de keten door het coronavirus tijdig te voorzien en te voorkomen, vindt onder voorzitterschap van Allard Castelein, CEO van het Havenbedrijf Rotterdam, twee keer per week een havenoverleg plaats met vertegenwoordigers van nautische dienstverleners, terminals, belangenorganisaties en andere ketenpartners.

Het laatste nieuws over de Rotterdamse haven

Bekijk hier de videoboodschap van de burgemeester van Rotterdam.

Op de volgende pagina: